Sæt tid af til de gode ting i tilværelsen

Skab pusterum til de gode stunder


Passion og lidenskab er elementer, der er med til at skabe livsglæde og mening med tilværelsen, og i det travle moderne liv er det helt afgørende, at have noget at beskæftige sig med ud over arbejde og pligter, for ellers tørrer vi ud så at sige. Brændstof i form af livsglæde og mening er noget af det bedste benzin du kan køre på, for det vil påvirke din energi i en positiv retning, og så har de omgivelser også noget godt at trække på, og på den måde sættes der gang i den positive spiral og de gode ringe i vandet, og det giver optimale betingelser for at skabe noget godt. Og det er vel hele essensen af vores tilværelse, hvis vi skal koge det ned til, hvad livet handler om, det handler om at skabe det gode, der gavner flere og andre end en selv. Det er også det, der skal til for at vi kan skabe fremdrift og for at vi udvikler os!.